Služby

Opravy a ověřování vodoměrů a měřičů tepla

Naše firma je podílníkem zkušebny vodárenských vodoměrů a dále pak spolupracejeme s mnoha zkušebnami v oblasti měření tepla.

Zajišťujeme ověřování vodoměrů, měřičů tepla a jejich členů všech typů a značek.

- Ověřování měřičů tepla a jejich členů

- Ověřování a opravy vodoměrů

- Teréní měření průtoku vody ultrazvukovou metodou pomocí příložných čidel

Přiložené soubory