Plzeňská teplárenská, a.s.

– dodávky příložných ultrazvukových průtokoměrů.