JE Temelín

– dodávky příložných ultrazvu kových průtokoměrů v roce 2007.